BCT

Yr Ymddiriedolaeth Buddsoddi’n Lleol

Mae’r Ymddiriedolaeth Buddsoddi’n Lleol yn Ymddiriedolaeth Elusennol annibynnol. Fe’i sefydlwyd gyda rhodd (gwaddol) o £16.5 miliwn oddi wrth Gronfa’r Loteri Fawr gyda’r bwriad o ddarparu rhaglen Buddsoddi’n Lleol am 12 mlynedd, gan ddechrau o 2015.

Gwarchodwr

Mae’r gwarchodwr yn berson annibynnol wedi ei benodi gan Gronfa’r Loteri Fawr i oruchwylio llywodraethiant yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau. Bydd yn gyfrifol am sicrhau bod gweithdrefnau'r Ymddiriedolaeth yn gywir ac yn diogelu arian cyhoeddus y rhaglen. 

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf.

Mae cwmni Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf. yn gwmni cyfyngedig trwy warant. Fe’i sefydlwyd fel ymddiriedolwr corfforaethol i reoli cronfa’r Ymddiriedolaeth Buddsoddi’n Lleol.

Mae’n rheoli’r Ymddiriedolaeth Buddsoddi’n Lleol yn unol â gweithredoedd yr ymddiriedolaeth ac yn sicrhau bod Buddsoddi’n Lleol yn gweithio mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’r gweithredoedd a dymuniadau Cronfa’r Loteri Fawr.

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2020©