Amdanom ni

Ynglŷn â’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Nod yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yw rhoi cyfle i bobl ddatblygu’r cryfderau a’r talentau sydd i’w cael yn eu cymuned er mwyn gwneud y gymuned honno’n lle gwell i fyw. Y bwriad yw gwneud hynny drwy gynnig arian a chefnogaeth i gymunedau, ynghyd â chyfleoedd i rannu a dysgu, a chyfle i ddylanwadu ar y cyrff hynny sydd yn gwneud penderfyniadau a fydd yn effeithio cymunedau.

Pobl yw craidd y rhaglen Buddsoddi'n Lleol. A’r amcan yw cefnogi pobl yn eu cymunedau i gyrraedd eu nodau eu hunain. Rydym yn credu y bydd gweithredu fel hyn, dan arweiniad pobl y gymuned, yn:

  • Codi ymwybyddiaeth pobl ynglŷn â chryfderau a doniau’r gymuned
  • Rhoi cyfle i bobl osod targedau ar gyfer eu cymuned a chreu gweithgareddau fydd yn eu gwella
  • Caniatáu i bobl y gymuned ddewis y ffordd orau i gyrraedd eu nodau
  •  Darparu’r sgiliau, yr hyder a’r arbenigedd sydd eu hangen ar bobl leol i arwain y gwaith, heddiw ac yn y dyfodol

Mae dysgu a rhannu hefyd yn rhan canolog o’r hyn rydym yn ei wneud. Bydd ein gwaith gyda’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd dysgu – i bobl y gymuned, ein cyfarwyddwyr a’n noddwyr, yn ogystal â’r sector ehangach.

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2021©