Newyddion

@CymruYac

RT @TFCPembs: Ymunwch â Gyda’n Gilydd dros Newid ar ddydd Gwener 23 Gorffennaf 10:00-11:50 ar gyfer ein trydydd digwyddiad Fforwm: Cymuneda…

@CymruYac

RT @chwaraeteg: Oes gennych chi ddiddordeb mewn polisi, eiriolaeth ac ymgyrchoedd sy'n cefnogi gweithredu er mwyn gwneud cymunedau’n lleoed…

@CymruYac

Mae'r pandemig wedi tynnu sylw at gryfder a sgiliau grwpiau cymunedol fel Pill Unity yng Nghasnewydd. Dyna pam rydyn ni'n galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi #CymunedauCryfCymru https://t.co/H3F3z37jts https://t.co/nShR11FIQ0

@CymruYac

Rydyn ni am i #Senedd21 gefnogi #CymunedauCryfCymru trwy roi i gymunedau fwy o: ✅Hawliau ✅Fuddsoddiad ✅Barch https://t.co/lVhMfPb7Re https://t.co/4YROQ7ZoB1

@CymruYac

Mae sefydliad cymunedol yn darparu cefnogaeth a gwasanaethau hanfodol ar gyfer lles. Dyma sut mae Canolfan Gymunedol Hubberston yn gwneud pobl leol yn hapusach ac yn iachach. #CymunedauCryfCymru https://t.co/EcSqPXPbIf

@CymruYac

O'r blog - mae ein swyddog Polisi @matticusmoo yn disgrifio pam bod angen i’r Llywodraeth nesaf gydnabod, parchu a buddsoddi yn #CymunedauCryfCymru. #Senedd21 https://t.co/xe3FBXVv0Z https://t.co/UlQ5SmsKm2

@CymruYac

Mae ein hymgyrch #CymunedauCryfCymru yn galw ar Lywodraeth Cymru nesaf i: - Creu Cronfa Cyfoeth Cymunedol i Gymru - Gwneud Gweinidog yn gyfrifol am gymunedau - Gwella rôl a hawliau sefydliadau a arweinir gan y gymuned https://t.co/lVhMfPsIIM https://t.co/UjqkC2cHaW

@CymruYac

Mae grwpiau cymunedol wedi bod yn arwyr yn ystod y cyfyngiadau symud. Dyma sut ymatebodd y grŵp #BuddsoddiLleol Our Llwynhendy i argyfwng eu cymuned. #CymunedauCryfCymru https://t.co/gtlddVUHFT https://t.co/PFnHYD6F8Q

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2021©