Newyddion

@CymruYac

Dim ond un enghraifft yw hon o sut mae cymunedau wedi defnyddio eu gwybodaeth a'u rhwydweithiau lleol unigryw i gefnogi pobl leol yn ystod y pandemig. Dyna pam mae angen i #Senedd21 gydnabod y cyfraniad y mae #CymunedauCryfCymru yn ei wneud. https://t.co/8xO06HZtoY https://t.co/ypeA1yniKA

@CymruYac

Beth mae pleidiau gwleidyddol yng Nghymru yn ei wneud i gefnogi #CymunedauCadarn? Dewch draw i’n hystings ar 19 Ebrill i ofyn iddyn nhw. Cofrestrwch yma: https://t.co/xUTGbIFNu1 https://t.co/iKSQZ6z9BU

@CymruYac

O'r blog - mae ein swyddog Polisi @matticusmoo yn disgrifio pam bod angen i’r Llywodraeth nesaf gydnabod, parchu a buddsoddi yn #CymunedauCryfCymru. https://t.co/xe3FBXVv0Z

@CymruYac

Cymru yw'r unig genedl yn y DU heb weinidog cymunedau. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru nesaf i gydnabod y gwaith y mae #CymunedauCryfCymru yn ei wneud i adeiladu Cymru hapusach ac iachach. https://t.co/lVhMfPb7Re https://t.co/zsqTA3KnFN

@CymruYac

Mae cymunedau fel Maesgeirchen wedi gwneud gwaith anhygoel yn cefnogi pobl leol sy'n agored i niwed yn ystod y pandemig. Dyna pam rydyn ni'n galw am fwy o hawliau a chydnabyddiaeth i gymunedau gan Lywodraeth nesaf Cymru. #CymunedauCryfCymru https://t.co/cScw9HeCnD

@CymruYac

Rydyn ni’n edrych ymlaen at ein hystings gyda @DelythJewellAM @MarkIsherwoodMS a @JaneHutt – dewch i glywed beth yw cynlluniau eu pleidiau i gefnogi #CymunedauCadarn. https://t.co/xUTGbIXoSB https://t.co/TnuuqxupfS

@CymruYac

Mae gan sefydliadau cymunedol ddealltwriaeth a gwybodaeth unigryw o'u cymdogaethau a'r bobl sy'n byw yno - dyna pam fod ein maniffesto #CymunedauCryfCymru yn galw am gydnabod y gwaith anhygoel maen nhw'n ei wneud. https://t.co/lVhMfPsIIM https://t.co/4fZqznGFgy

@CymruYac

Oes gennych chi gwestiwn am #CymunedauCadarn i’w roi gerbron cynrychiolwyr y prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru? Dewch i’n hystings ar 19eg Ebrill. #Senedd21 Cofrestrwch yma: https://t.co/xUTGbIXoSB https://t.co/52bskcnJng

Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau 2021©